Seisukohad Meediakajastus Liitu TTE-ga Kõik uudised Palun toeta Kontakt
 
Webbyt

 
  Juhatus
  Põhikiri
  Sümboolika

     
 
TTE
Prindi
 
     
 

Ühendus MTÜ "Tark ja Terve Eesti" (TTE) on Eesti rahva jätkusuutlikkust tagav suveräänsusliikumine, mis lähtub Eesti rahva kestmisvajadusest, toetub suveräänse omariikluse kindlale alusele läbi eestikeskse maailmakäsitluse, heidab kõrvale Eesti arengut pärssivad hirmuahelad, mis seotud Venemaaga, vastandub marksismi-leninismi alustel olevatele rahvusvaenulikele ideoloogiatele (globalism, neoliberalism) ja leiab, et Eesti rahvas, tema riik, kultuur ja elukeskkond saavad kesta ka järgmised sajandid kui seame ühiskonnas esikohale

  • ühiskonna vaimse arengu materiaalse arengu ees
  • neutraalsuse, mis on meie parim võimalus normaalseteks suheteks naabritega
  • maaelu alalhoidmise
  • kogukondlikule ühismeelele rajaneva majanduse, mis konkurentsi asemel toetub koostööle
  • peretraditsioonide väärtustamise, põlvkondade järjepidevuse ja kooseksisteerimise
  • vanemate austamise ja nende elutarkustega arvestamise
  • kohustuse ja vastutuse kaasnemise individuaalsete õiguste elluviimisel.

Ühenduse  missiooniks on olla Eesti riigi suveräänsuse eest seisev jõud riigi tulevikku kujundavate poliitiliste arutelude ja otsustuste juures. Olulisemaks ülesandeks on riigile pikaajalise kinnitatud visiooni koostamine, mis tagaks kestva stabiilse arengu olenemata poliitilistest tõmbetuultest. 

 


 

 
  info@tteesti.ee Free website - Webbyt
UA-99568108-1