TTE

Ühendus MTÜ "Tark ja Terve Eesti" (TTE) on Eesti rahva jätkusuutlikkust tagav suveräänsusliikumine, mis lähtub Eesti rahva kestmisvajadusest, toetub suveräänse omariikluse kindlale alusele läbi eestikeskse maailmakäsitluse, heidab kõrvale Eesti arengut pärssivad hirmuahelad, mis seotud Venemaaga, vastandub marksismi-leninismi alustel olevatele rahvusvaenulikele ideoloogiatele (globalism, neoliberalism) ja leiab, et Eesti rahvas, tema riik, kultuur ja elukeskkond saavad kesta ka järgmised sajandid kui seame ühiskonnas esikohale

Ühenduse  missiooniks on olla Eesti riigi suveräänsuse eest seisev jõud riigi tulevikku kujundavate poliitiliste arutelude ja otsustuste juures. Olulisemaks ülesandeks on riigile pikaajalise kinnitatud visiooni koostamine, mis tagaks kestva stabiilse arengu olenemata poliitilistest tõmbetuultest.